× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Zespół Opieki Paliatywnej Palium

Geriatryczny zespół opieki domowej - Zespół Opieki Paliatywnej "Palium" w Częstochowie

Informacje o komórce

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Geriatryczny zespół opieki domowej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Zakres świadczonych usług:Adres

34-3605491, 3605537
Krakowska 45/ a
42-202 Częstochowa

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1