× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Zespół Opieki Paliatywnej Palium

Punkt pobierania materiału do badań - Zespół Opieki Paliatywnej "Palium" w Częstochowie

Informacje o komórce

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Punkt pobrań materiałów do badań

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Pozostałe usługi pomocnicze

Zakres świadczonych usług:

  • Diagnostyka laboratoryjna


Adres

34-3605491, 3605537
Krakowska 45/ a
42-202 Częstochowa

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1